Europejski Trybunał Praw Człowieka

Zespół LEVPART zapewnia kompleksowe doradztwo w zakresie realizacji celi klienta w zakresie współpracy z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Zrealizowane projekty:

  • doradztwo w zakresie możliwości ochrony praw Klienta przed Trybunałem Europejskim;
  • opracowanie stanu prawnego, jego rejestracja wraz z późniejszym wniesieniem skargi i formularza w imieniu Klienta do Sądu Europejskiego;
  • reprezentowanie interesów Klienta bezpośrednio przed Trybunałem Europejskim;
  • pomoc w wykonaniu orzeczenia Europejskiego Trybunału.