Handel międzynarodowy

Zespół LEVPART zapewnia kompleksowe doradztwo w zakresie realizacji celi klienta w zakresie handlu międzynarodowego z uwzględnieniem wymagań ustawodawstwa zarówno Białorusi, jak i krajów zachodnich i europejskich.

Zrealizowane projekty:

  • przygotowanie i wsparcie negocjacji z zagranicznymi kontrahentami;
  • sporządzanie zagranicznych kontraktów gospodarczych;
  • konsultacje w zakresie regulacji prawnych handlu międzynarodowego, procedur rejestracji celnej towarów.