Praktyka sądowa i arbitraż

Zespół LEVPART zapewnia kompleksowe doradztwo według realizacji celi klienta w zakresie pracy z arbitrażem handlowym.

Zrealizowane projekty:

  • reprezentowanie interesów Klienta przed białoruskimi i zagranicznymi sądami arbitrażowymi;
  • uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń arbitrażowych;
  • prowadzenie krajowych sporów (spraw) inwestycyjnych;
  • przedprocesowa analiza ryzyka, perspektyw i kosztów postępowania arbitrażowego, proponowanie innych możliwości rozwiązania sporu;
  • negocjowanie rozwiązania sporu, udział w postępowaniu mediacyjnym;
  • przygotowywanie opinii na temat perspektyw rozpatrzenia sporu w ramach postępowania przedprocesowego rozstrzygania sporów;
  • opracowanie standardów, polityki oraz instrukcji wyboru organu rozstrzygającego spory.