Prawo celne

Zespół LEVPART zapewnia kompleksowe doradztwo w zakresie realizacji celi klienta w zakresie prawa celnego z uwzględnieniem wymagań ustawodawstwa zarówno Białorusi, jak i krajów zachodnich i europejskich.

Zrealizowane projekty:

 • przeprowadzanie zadan pod presją stresu i czasu z przedstawicielami organów rządowych i firm prywatnych do wymaganego rezultatu;
 • reprezentowanie interesów klienta przed organami celnymi i sądem podczas zatrzymania towarów tranzytowych przez organy celne;
 • zwrot towarów zatrzymanych w ramach kontroli fitosanitarnej i kwarantannowej;
 • potwierdzenie wartości celnej importowanego towaru i zwrot zabezpieczenia klientowi;
 • uzasadnienie wartości celnej towaru w ramach TN VED oraz kraju pochodzenia towaru;
 • zwrot klientowi zatrzymanego samochodu, który jest czasowo importowany;
 • doradztwo w kwestii importu / eksportu towarów wraz ze stworzeniem algorytmu działania i obecnością „pułapek” i ukrytych ograniczeń;
 • wsparcie projektu inwestycyjnego o wartości 3,8 mln euro;
 • koordynacja warunków przetwarzania towarów w organach celnych Republiki Białorusi;
 • reprezentowanie interesów klienta w zakresie ochrony znaku towarowego;
 • doradztwo klientowi w zakresie stosowania przepisów celnych, podatkowych, administracyjnych Republiki Białorusi i Europejskiej Unii Gospodarczej.