Prawo korporacyjne

Zespół LEVPART zapewnia kompleksowe doradztwo w zakresie prawa korporacyjnego i strukturyzacji biznesu międzynarodowego z uwzględnieniem wymagań ustawodawstwa krajów zachodnich i europejskich.

Zrealizowane projekty:

  • strukturyzacja korporacyjna i wybór jurysdykcji;
  • założenie nowego biznesu, w tym przedstawicielstw i spółek zależnych w Republice Białorusi i za granicą;
  • uzyskiwanie koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej;
  • otwieranie rachunków bankowych w bankach ukraińskich i europejskich;
  • przygotowywanie wewnętrznych dokumentów korporacyjnych (statutów, decyzji, regulaminów itp.);
  • opracowywanie umów założycielskich i korporacyjnych;
  • analiza struktury ładu korporacyjnego i odpowiedzialności kierownictwa;
  • obsługa prawna sporów (spraw) korporacyjnych;
  • wsparcie prawne w procesie fuzji i przejęć;
  • opracowywanie kompleksowej dokumentacji prawnej.