Prawo technologii informacyjnych

Zespół LEVPART zapewnia kompleksowe doradztwo w zakresie realizacji celu klienta w zakresie prawa informatycznego z uwzględnieniem wymagań ustawodawstwa zarówno Białorusi, jak i krajów zachodnich i europejskich.

Zrealizowane projekty:

 • Kompleksowe wsparcie prawne spraw na wszystkich etapach rozwoju produktu IT (opracowanie schematu startup – projektu, podpisanie dokumentacji przy współpracy z akceleratorem, inwestorem itp.);
 • przygotowywanie dokumentów prawnych na wszystkich etapach rozwoju produktu IT;
 • opracowanie korporacyjnych i finansowych schematów prowadzenia działalności – pozyskiwanie inwestycji, analiza ryzyka prawnego, optymalizacja przepływów finansowych, w tym minimalizacja ryzyka i strat podatkowych;
 • obsługa prawna transakcji z funduszami prywatnymi i inwestorami typu venture;
 • kompleksowy audyt prawny firm IT;
 • formalizacja prawna relacji z twórcami oprogramowania i tresci;
 • obsługa prawna procesów biznesowych firm internetowych (zawieranie umów, logistyka, elektroniczne zarządzanie dokumentacją , ochrona danych osobowych, reklama itp.);
 • opracowanie dokumentów prawnych dla konkretnego modelu biznesowego projektu (B2C, B2B i C2C) – warunki korzystania (regulamin, regulamin itp.), umowy o zachowaniu poufności (NDA), polityka prywatności, umowy licencyjne i tp.;
 • opracowywanie umów o pracę według różnych wzorów i modeli (FP, TM itp.);
 • obsługa prawna wprowadzania nowych serwisów i usług w handlu elektronicznym;
 • kompleksowa ochrona własności intelektualnej, m.in. w sprawach dotyczących oprogramowania treści;
 • doradztwo w zakresie emisji i wykorzystania kryptowalut.