Odzyskiwanie długu

Zespół LEVPART zapewnia kompleksowe doradztwo w zakresie realizacji celi klienta w zakresie windykacji z uwzględnieniem wymagań ustawodawstwa zarówno Białorusi, jak i krajów zachodnich i europejskich.

Zrealizowane projekty:

  • windykacja wszelkich istniejących stosunków cywilnoprawnych;
  • reprezentacja i ochrona interesów w negocjacjach z dłużnikiem;
  • wszczęcie i wsparcie postępowania reklamacyjnego w różnych sprawach;
  • otwieranie rachunków bankowych w bankach ukraińskich i europejskich;
  • inicjowanie i wspieranie wszelkich postępowań sądowych;
  • uzyskanie wpisu notariusza wykonawczego;
  • profesjonalna praca z komornikiem.